Stavebná činnosť – Realizujeme dopravné a inžinierske stavby všetkého druhu ako generálny dodávateľ prípadne subdodávateľ pre štátne inštitúcie, mestá, obce alebo súkromné spoločnosti.

Realizujeme dopravné a inžinierske stavby všetkého druhu ako generálny dodávateľ prípadne subdodávateľ pre štátne inštitúcie, mestá, obce alebo súkromné spoločnosti.